Zaposlimo

* Kandidata sta izbrana.

Na prosto delovno mesto bomo zaposlili 2 kandidata.

  • Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: Izvajanje enostavnih del v procesu proizvodnje testenin, kuhanje, izdelava testenin, tehtanje in pakiranje
    testenin, čiščenje proizvodne opreme, delovnih sredstev in delovnega okolja, prodaja testenin na tržnicah, promocija podjetja na raznih sejmih.
    m/ž
  • Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
  • Vrsta zaposlitve: gibljiv/nestalen urnik
  • Zahtevane delovne izkušnje: 1 leto
  • Poskusno delo: /
  • Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo: redoljubnost, odzivnost, vestnost, timski duh